מוקדש לזכר החיילים שנפלו בקרב יוגב אהרון, אורי לוקר, מתן אברג’יל, יהי זכרם ברוך.

בן

בן

בן גואטה

היום שלך לקריאה
יום שני

שם הזקוק/ה לתפילה

פרסום סיפור ישועה