מוקדש לזכר החיילים שנפלו בקרב יוגב אהרון, אורי לוקר, מתן אברג’יל, יהי זכרם ברוך.

אלישבע פחימה

אלישבע פחימה לרפואתם של אלעזר בן אורנה ומרום אליה בן מזל

היום שלך לקריאה
יום שבת

שם הזקוק/ה לתפילה

פרסום סיפור ישועה