מוקדש לזכר החיילים שנפלו בקרב יוגב אהרון, אורי לוקר, מתן אברג’יל, יהי זכרם ברוך.

שלומי דוד בן חגית

ריקי מתפלל/ת

שם הזקוק/ה לתפילה

פרסום סיפור ישועה