מוקדש לזכר החיילים שנפלו בקרב יוגב אהרון, אורי לוקר, מתן אברג’יל, יהי זכרם ברוך.

שירן בת בצלאל

שיינדי מתפלל/ת

שיינדי מתפלל/ת

שיינדי מתפלל/ת

שם הזקוק/ה לתפילה

פרסום סיפור ישועה