מוקדש לזכר החיילים שנפלו בקרב יוגב אהרון, אורי לוקר, מתן אברג’יל, יהי זכרם ברוך.

שילה בן רותי

שם הזקוק/ה לתפילה

פרסום סיפור ישועה