מוקדש לזכר החיילים שנפלו בקרב יוגב אהרון, אורי לוקר, מתן אברג’יל, יהי זכרם ברוך.

רעי אריה בן מור

שם הזקוק/ה לתפילה

פרסום סיפור ישועה