מוקדש לזכר החיילים שנפלו בקרב יוגב אהרון, אורי לוקר, מתן אברג’יל, יהי זכרם ברוך.

עדן בת חווה

אנונימי מתפלל/ת

אנונימי מתפלל/ת

אנונימי מתפלל/ת

אנונימי מתפלל/ת

אנונימי מתפלל/ת

הבלין מתפלל/ת

פלונית אלמונית מתפלל/ת

אנונימי מתפלל/ת

שם הזקוק/ה לתפילה

פרסום סיפור ישועה