מוקדש לזכר החיילים שנפלו בקרב יוגב אהרון, אורי לוקר, מתן אברג’יל, יהי זכרם ברוך.

נעם בן שרה

אח שאוהב! מתפלל/ת

ביילא מתפלל/ת

שם הזקוק/ה לתפילה

פרסום סיפור ישועה