מוקדש לזכר החיילים שנפלו בקרב יוגב אהרון, אורי לוקר, מתן אברג’יל, יהי זכרם ברוך.

מתן דוד בן דבורה

עידן מתפלל/ת

מתן בן דבורה מתפלל/ת

מתן דוד מתפלל/ת

מתן מתפלל/ת

שם הזקוק/ה לתפילה

פרסום סיפור ישועה