מוקדש לזכר החיילים שנפלו בקרב יוגב אהרון, אורי לוקר, מתן אברג’יל, יהי זכרם ברוך.

מרום אליה בן מזל

להסיר חלילה וחס להוריד מרום מתפלל/ת

מרום אליה בן מזל מתפלל/ת

שם הזקוק/ה לתפילה

פרסום סיפור ישועה