מוקדש לזכר החיילים שנפלו בקרב יוגב אהרון, אורי לוקר, מתן אברג’יל, יהי זכרם ברוך.

ליאור בן מיכל

ליאור בן מיכל מתפלל/ת

אוריה שלום מתפלל/ת

אוריה שלום מתפלל/ת

ךחלחףע מתפלל/ת

שם הזקוק/ה לתפילה

פרסום סיפור ישועה