מוקדש לזכר החיילים שנפלו בקרב יוגב אהרון, אורי לוקר, מתן אברג’יל, יהי זכרם ברוך.

הראל בן מרים

גיא דרי מתפלל/ת

הראל בן מירים מתפלל/ת

הדסה בן שימול מתפלל/ת

שם הזקוק/ה לתפילה

פרסום סיפור ישועה