מוקדש לזכר החיילים שנפלו בקרב יוגב אהרון, אורי לוקר, מתן אברג’יל, יהי זכרם ברוך.

דניאל מנצור בן אברהם ושירלי

דניאל מנצור מתפלל/ת

שם הזקוק/ה לתפילה

פרסום סיפור ישועה