מוקדש לזכר החיילים שנפלו בקרב יוגב אהרון, אורי לוקר, מתן אברג’יל, יהי זכרם ברוך.

דוד בן לאה

אנונימי מתפלל/ת

מלכה הבלין מתפלל/ת

שם הזקוק/ה לתפילה

פרסום סיפור ישועה