מוקדש לזכר החיילים שנפלו בקרב יוגב אהרון, אורי לוקר, מתן אברג’יל, יהי זכרם ברוך.

ברוך בן רבקה

שרה ג מתפלל/ת

שרה מתפלל/ת

שם הזקוק/ה לתפילה

פרסום סיפור ישועה