מוקדש לזכר החיילים שנפלו בקרב יוגב אהרון, אורי לוקר, מתן אברג’יל, יהי זכרם ברוך.

אפרים דב בן דבורה צביה

משפחת קניג המורחבת מתפלל/ת

יוסי לוי מתפלל/ת

שם הזקוק/ה לתפילה

פרסום סיפור ישועה