מוקדש לזכר החיילים שנפלו בקרב יוגב אהרון, אורי לוקר, מתן אברג’יל, יהי זכרם ברוך.

אורי בן עינב

מוריה מתפלל/ת

דוד גוור מתפלל/ת

מירב מתפלל/ת

נועה מתפלל/ת

נועה מתפלל/ת

שם הזקוק/ה לתפילה

פרסום סיפור ישועה