מוקדש לזכר החיילים שנפלו בקרב יוגב אהרון, אורי לוקר, מתן אברג’יל, יהי זכרם ברוך.

אדיר בן סיגל

אדיר בן סיגל מתפלל/ת

תהילה מתפלל/ת

שם הזקוק/ה לתפילה

פרסום סיפור ישועה