מוקדש לזכר החיילים שנפלו בקרב יוגב אהרון, אורי לוקר, מתן אברג’יל, יהי זכרם ברוך.

תהילים מחולק

ספר חמישי

יום ראשון

הודיה

יום שני

בן

בן

בן גואטה

יום שלישי

חיה

יום רביעי

יעל

יום חמישי

יהודית נחמיאס

יום שישי

שיינדי

שיינדי

יום שבת

יעל אליהו

ספר רביעי

יום ראשון

דינה שטרית

יום שבת

ישי

ספר שלישי

יום ראשון

נתנאל

יום שני

נתנאל

יום שלישי

תאיר

יום רביעי

שלו

יום חמישי

אבי

יום שישי

שלו

יום שבת

יהודה

ספר שני

ספר ראשון

יום ראשון

אפרת

יום שבת

אלישבע פחימה

אלישבע פחימה לרפואתם של אלעזר בן אורנה ומרום אליה בן מזל

שם הזקוק/ה לתפילה

פרסום סיפור ישועה